Blogi "Energiatutkimuskeskusta luomassa"

Blogissa kerrotaan Varkauden kampukselle rakentuvan energiatutkimuskeskuksen etenemisestä. Suunnittelusta, hankinnoista, päätösten valmistelusta ja  rakentamisesta.

Tutkimuskeskukseen luodaan ympäristö, jossa on valmiudet tutkia, kehittää ja testata kierrätyspolttoaineiden, hakkeen, turpeen sekä pyrolyysiöljyn palamiseen, materiaalien korroosiokäyttäytymiseen sekä muodostuviin päästöihin ja niiden hallintaan liittyviä asioita niin arina- kuin leijupetikattilaympäristössäkin.

Ympäristöä voidaan käyttää myös koulutuksiin niin perusopetuksessa kuin yritysten tarpeisiin räätälöidyissä koulutuksisa.

https://uusiutuvaenergia.savonia.fi/blogi