Energiatutkimuskeskusta luomassa

Tilannekatsaus

Laiteympäristön suunnittelu ja hankintojen valmistelu on edennyt harppauksin eteenpäin energiatekniikan ja liiketalouden opiskelija-assistenttien avustuksella.

Boiler6 2Leijupedin polttoaineteho tulee olemaan noin 200 – 300 kW. Leijupedin osalta olemme tällä hetkellä tekemässä muutoksia ja viimeisiä työkuvia. Leijupetikattilan yhteyteen tulevien venttiilien (kuten palamisilman ja kiertokaasun syötön säätely ja näiden sekoitus) hankintaprosessi on käynnissä. Leijupetikattilalta savukaasut on tarkoitus johtaa jätelämpökattilan läpi, joten venttiilien hankintaan kuuluvat myös jätelämpökattilan yhteyteen kuuluvat venttiilit sekä sulku- ja säätöpellit. Alkuperäisessä suunnitelmassa ollut biokattila on alustavasti karsittu pois ja pyrkimys on integroida se jätelämpökattilan kanssa samaan. Suunnitelmissa bio-/jätekattilaa voidaan käyttää eri ajotarkoituksiin kiinnittämällä siihen ajotarkoitukseen sopiva luukku ja kattilan etupesä.

Olemme käymässä myös listaa läpi järjestelmään tulevien instrumenttien osalta ja laitteet saadaan kilpailutukseen lähiaikoina. Lisäksi teemme hankintavalmistelua leijupedin osalta myös korkeakineettisistä sähkölämmittimistä.

Pyrolyysiöljypoltin–järjestelmien osalta on myös tehty hankinnan suunnittelua. Ongelmia on tuottanut se, että pieniä laitteistoja (½ MW poltin) on vaikeaa saada. Alustavasti tietoja on vain ylisuurista järjestelmistä. Tarvitsemme kuitenkin polttimen tiedot kattilahankintaa varten, sillä liekin pituus ja leveys vaikuttavat kattilan dimensioihin.

Polttoaineen syöttölaitteistoja on mallinnettu ja osa-mallit ovat jo olemassa, mutta työkuvat puuttuvat. Laitetoimittajien kanssa on vielä hyvä käydä keskustelua siitä millainen järjestelmä olisi hyvä jätteenpolttosovelluksiin, jotta jätejakeet kulkevat kattilalle ja niitä saadaan sekoitettua riittävästi.

Sähköntuotantopuolen suunnittelu ei ole vielä edennyt yhtä pitkälle kuin muu layout. Olemme selvittäneet tietoja sähköntuotantoyksikköä varten ja PI-kaaviot on tehty, mutta odotamme vielä lisätietoja, jotta laitteet päästään mallintamaan koneikkotasolla. Saamme kuitenkin hankintaprosessin koneikkojen osalta käyntiin todennäköisesti joulun paikkeilla.

Energiatutkimuskeskuksesta on tullut usealta taholta kiinnostuneita yhteydenottoja. Tällaista pienen kokoluokan vastaavalla kokoonpanolla olevaa laitteistoa ei ole Suomessa ja varsinkin talousalueen yritykset pääsevät joustavasti tekemään tutkimusta lähellä.

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
 

Instagram