Energiatutkimuskeskusta luomassa

Projektiassistentit

Kuten aikaisemmin mainittu, lokakuussa projektiryhmä täydentyi neljällä Savonia -ammattikorkeakoulun omalla opiskelijalla. Uudet projektiassistentit täydensivät kesän jälkeen karsiutunutta työryhmää. Tällä hetkellä Varkauden kampuksella työskentelee projektipäällikön ja projektisihteerin lisäksi kuusi kampuksella opiskelevaa tai kohta valmistuvaa projektiassistenttia.

Ylärivi vasemmalta oikealle: Projektiassistentit Jenna Lysinen, Marjaana Kolehmainen ja projektisihteeri Kirsi Tukiainen. Alarivi vasemmalta oikealle: Projektiassistentit Olli Juutilainen, Toni Hiltunen, projektipäällikkö Jukka Huttunen sekä projektisihteerit Roosa Laamanen ja Olga ZaretskayaYlärivi vasemmalta oikealle: Projektiassistentit Jenna
Lysinen, Marjaana Kolehmainen ja projektisihteeri Kirsi Tukiainen. Alarivi vasemmalta oikealle: Projektiassistentit Olli Juutilainen, Toni Hiltunen, projektipäällikkö
Jukka Huttunen sekä projektisihteerit Roosa Laamanen ja Olga Zaretskaya

Tänä syksynä assistenttien toimenkuvat ovat olleet monimuotoiset, mutta painottuneet laitehankintojen valmisteluun. Energiatekniikan insinööriopiskelijat ovat selvittäneet, mitä osia/laitteita tutkimuskeskukseen tarvitaan, sovittaneet instrumentit yhteen, tehneet osien ja laitteiden mallintamisesta työpiirustukset sekä valmistelleet tarvittavat tiedot kilpailutuksia varten. Liiketalouden edustaja Roosa on hoitanut paljon juoksevia asioita: järjestänyt palavereita sidosryhmien ja projektiryhmäläisten kesken, päivittänyt sosiaalista mediaa, jatkanut liiketoimintasuunnitelman sekä projektityökalujen ohjeistuksien kirjoittamista, päivitellyt listauksia, kysellyt hinta-arviotiedusteluja mahdollisilta yhteistyöyrityksiltä sekä koonnut projektisuunnitelmaa. Yhteydenpito sidosryhmiin sekä projektien hallintaan liittyvät toimenpiteet kuten dokumentointi kuuluvat assistenttien normaaleihin työpäiviin. Projektiassistentit ovat myös projektin luonteen mukaisesti kirjoitelleet paljon sähköposteja.

Tällä hetkellä projektiryhmä työskentelee hallirakennuksen yksityiskohtien kanssa, jotka on määrä toimittaa rakennussuunnittelijalle ensi vuoden alussa.

 Hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta kaikille!

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
 

Instagram