Energiatutkimuskeskusta luomassa

Energiatutkimuskeskuksen käyttöönotto etenee


Energiatutkimuskeskuksessa ollaan nyt joulukuun puolessa välissä sähköasennusten osalta vaiheessa, jossa erillistä jätelämpökattilaa päästään käyttöönottamaan, eli sen osalta sähköasennukset ovat tehtyinä jokusia maadoituksia lukuun ottamatta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että piakkoin pääsemme tekemään jätelämpökattilalla ensimmäisiä polttokokeita.

Seuraavana jätelämpökattilan käyttöönoton jälkeen on vuorossa pyrolyysiöljyjärjestelmä. Se tulee käyttöönotettavaksi myös varsin piakkoin, koska olemme Pyreus-hankkeessa, yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa, aloittamassa pyrolyysiöljyn käytettävyystestausta sekä pyrolyysiöljyjärjestelmään ja polttoon liittyvää päästö- ja pienhiukkaspuolen sekä uudentyyppisen puhdistusjärjestelmän testausta.

151217 jatel pyrol JH 3Pyreus-hankkeessa pyritään saamaan lisätietoa mm. pyrolyysiöljyä polttavien järjestelmien käytännön ongelmista ja tarvittavista puhdistusjärjestelmistä. Tämä auttaa toisaalta viranomaisia, jotka määrittelevät pyrolyysiöljyjärjestelmien savukaasuille puhdistusvaatimukset uusiin PIPO-asetuksiin liittyen, ja toisaalta suunnittelijoilta sekä konsultteja, joiden tarvitsee tietää millaisia laitteita pyrolyysijärjestelmä todella tarvitsee, kuinka pyrolyysijärjestelmä toimii ja mitä se tarvitsee laitetasolla, jotta se on oikeasti käyttökohteessaan toimiva ja käytettävä järjestelmä. Tätä kautta määräytyy luonnollisesti investoinnin hinta, jota verrataan muun tyyppisiin järjestelmien hintoihin. Pyreus-hankkeessa pyritään luomaan tätä uutta taustatietoa, jotta laitetoimittajien ja konsulttiyritysten tekemät selvitykset ja myyntilaskelmat olisivat paikkaansa pitävämpiä ja helpommin määriteltävissä.

Tutkimuskeskuksen kokonaisjärjestelmän käyttöönoton osalta leijupetikattilan käyttöönotto tulee ajoittumaan kevättalvelle. Sähköistyksiä siihen on jo tehtynä. Tekemistä kuitenkin vielä riittää, koska tutkimuskeskuksen koko laitekannasta noin puolet kuuluu kyseiseen leijupetikattilajärjestelmään ja loput jätelämpökattila- ja pyrolyysipoltinjärjestelmiin.

Kuten aiemminkin on tullut mainittua, on sähköistystä tehty yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden kanssa. Joukko sähkö- ja ICT-alan opiskelijoita on ollut tekemässä tutkimushallissa sähkö-ja automaatioasennuksia. Kilpailutettu sähkötöiden asennusvalvoja on valvonut ja opastanut nuoria ammattiin opiskelevia tekemään työt oikein ja tarkastanut heidän tekemänsä kytkennät.

Jukka Huttunen, projektipäällikkö, Pyreus-hanke
Puh. 044 785 5765, jukka.huttunen[at]savonia.fi

 

feed-image
 

Instagram