Energiatutkimuskeskusta luomassa

Taustaa energiatutkimuskeskuksen luomisessa

Tänne Varkauteen ollaan pystyttämässä Energiatutkimuskeskusta. Työtä on viety eteenpäin jo hyvän aikaa, joten tutkimuskeskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta olisi jo kovasti aika vääntää blogi pystyyn.

Joten tässä olisi tilanne, josta lähdettiin. Bloggaan pian myös toisen viestin, jossa nähdään, missä tällä hetkellä mennään.. :)

Mutta tässä kovaa faktaa pohjalle, jotta kaikki tietävät mistä on kyse:

Energiatutkimuskeskushankkeiden tavoitteena on luoda Varkauden seudulle toiminnalliset puitteet, joilla voidaan tukea alan yritysten tuotekehitysprosesseja tarjoamalla kansainvälisen tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopuitteet energiateknologioiden edelleen kehittämiseen teollisen mittakaavan sovelluksiin.

Tutkimuskeskukseen luodaan ympäristö, jossa on valmiudet tutkia, kehittää ja testata kierrätyspolttoaineiden, hakkeen, turpeen sekä pyrolyysiöljyn palamiseen, materiaalien korroosiokäyttäytymiseen sekä muodostuviin päästöihin ja niiden hallintaan liittyviä asioita niin arina- kuin leijupetikattilaympäristössäkin. Ympäristöä voidaan käyttää myös koulutuksiin niin perusopetuksessa kuin yritysten tarpeisiin räätälöidyissä koulutuksissa.

Vuonna 2012 tehdyn suunnitelman mukaan energiatutkimuskeskuksen pohjapiirros näyttäisi ao. kuvan mukaiselta. Suunnitelmia on kuitenkin matkan varrella jouduttu muokkaamaan ja päivittämään. Tästä kerrotaan myöhemmin lisää.

Suunnitelma2012

Taustalla olevat hankkeet ovat nimeltään "Teollisen mittakaavan energiateknologian kehitysympäristö" ja "INPYRE - Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäytön, pyrolyysiöljyn käytettävyyden sekä sähkön- ja lämmön yhteistuotannon kehitysympäristö". Hankkeet ovat saaneet rahoituspäätökset Pohjois-Savon liitosta (70 % rahoitusosuus), loput 30 % koostuu yritysrahoituksesta ja Savonia-ammattikorkeakoulun omarahoituksesta.

Hankkeista kertoo tarvittaessa lisää yrityspalvelupäällikkö Petteri Heino tai projektipäällikkö Jukka Huttunen.

 

feed-image
 

Instagram