Energiatutkimuskeskusta luomassa

Projektipäällikön katsaus

JukkaTässä vaiheessa projektia Entek EAKR -hanke on saatu loppuun ja ohjausryhmän viimeinen kokous pidettiin 18.3. Kokouksessa ohjausryhmän jäseniltä saatiin, pienistä tavoitepuutteista huolimatta, erittäin positiivista palautetta. Ohjausryhmä oli varsinkin siitä tyytyväinen, että kasaan on saatu merkittävä laiteympäristö ja varsin pienellä summalla. Ohjausryhmän kanssa kävimme katsomassa tiloja, ja he olivat näkemäänsä tyytyväisiä.

leijuEntek EAKR –hankkeen kokonaisuuteen kuuluu leijupetikattila ja siihen liittyvät laitteet. Leijupetikattilalla pystytään tuottamaan erilaisia palveluja teollisuuden testauskäyttöön. Kattilassa pystytään tekemään korroosiotestausta ja polttotestausta erilaisilla polttoaineilla, testata tuhkaa ja sen muodostumista tai savukaasujen muodostumista sekä mitata savukaasujen kaasukomponenttijakaumaa sekä pienhiukkasjakaumaa. Kattilan petihiekkaan voidaan syöttää katalyyttia, ja samalla testata eri
maametallipitoisuuksilla petihiekan mm. sintraantumisolosuhteita.

Entek EAKR –hankkeen laitteet eivät vielä yksinään kuitenkaan riitä kattamaan suunniteltua kokonaisuutta. INPYRE-hanke, joka on tämän hankkeen sisar-hanke, täytyy saada myös loppuun saakka ennen kuin laitteisto on kokonaisuudessaan käytettävissä.

TakavetoKaiken kaikkiaan kevät on ollut hektistä aikaa. Laitteita on tullut paljon ja niitä on asennettu kovasti paikalleen. Käynnistymässä on KOLA-hanke, joka on kaikkien laitteistojen käyttöönottohanke. Sen osalta haemme vielä yrityssitoumuksia. KOLA on hankkeena tyypiltään sellainen, että samaan testisessioon tulisi useampi yritys testaamaan laitteitaan eri osa-alueisiin liittyen. Samanlaista toimintapaa on käytössä mm. paperiteollisuuden tutkimuspiireissä, jossa on erityyppisiä toimijoita saman koejärjestelyn ympärillä tutkimassa ja tarkastelemassa omaa mielenkiinnon kohdealuettaan koejärjestelystä. Meillä KOLA hankkeessa on suunnitelmissa aivan vastaava idea. Leijupedin ja pyrolyysiöljypolton ympärillä saa erinäköisiä testejä aikaiseksi yhtä aikaa moneen alikokonaisuuteen liittyen. Eri toimijat saavat haluamansalaista dataa näihin testeihin liittyen ja omasta laitteestaan tarvitsemiaan mittaustietoja. Ajon aikana on mahdollista tehdä virityksiä, muutella ja ajaa usealle yritykselle yhtä aikaa heidän aihealueisiinsa liittyvää dataa.

INPYRE-hanke päättyy maaliskuun loppuun mennessä. Uutta laitteistoa on tullut tähän mennessä todella paljon ja oikeastaan enää on saapumatta vain sähkösuodin. Ehkä joku yksittäin pieni laite vielä puuttuu, mutta kuitenkin kaikki isommat laitteet ovat tulleet ja niitä on sitä mukaa asennettu ja laitettu paikalleen tutkimushallissa. Negatiivisena puolena kokonaisuudessa ovat olleet sähköasennukset, joiden osalta tuli virhearvio niiden laajuuteen liittyen ja ne eivät INPYRE-hankkeen kustannusarvioon enää mahtuneet.
Sähköasennusten osalta pyritään selvittämään tilanne, jotta hommassa päästäisiin eteenpäin hyvinkin pian vielä kevään aikana ja saataisiin sähkötkin hallille asennettua. Kyseisessä tilanteessa kustannusarvio oli huomattavasti pienempi mitä saadut tarjoukset, eikä hankkeen ollessa loppuvaiheessaan, enää ollut pelivaraa
muuttaa tilannetta.

 

Muilta osin, laitteistot alkavat olla hallissa hyvin pitkälti jo kasassa ja paikoillaan. Sähköjen asentamisen jälkeen pääsemmekin käynnistämään koeajoja laitteistolla ja ottamaan eri laitekokonaisuuksia käyttöön.

feed-image
 

Instagram