Energiatutkimuskeskusta luomassa

Suurimmat laitteet ovat nyt hallissa

Tutkimuskeskuksen tärkeimmät laitteistot ovat pala palalta valmistuneet eri paikoissa ja olemme viikoittain vastaanottaneet uusia laitteita tutkimushalliin. Kokonaisuus alkaa vähitellen vastata Entek EAKR ja INPYRE -hankkeiden suunnitelmia laiteympäristöstä.

leijupedin segmenttejaLeijupetikattila, joka on tarkoitettu koulutus- ja tutkimuskäyttöön, valmistettiin OR Welding Oy:llä. Sen neljä segmenttiä kuljetettiin marraskuun lopussa Lempäälään Calderys Oy:lle muurauksia varten ja saapuivat lämpökäsittelyn jälkeen hallille 29.12.

Välisiilon asennukset kolakuljettimen jatkoksi tehtiin marraskuun lopulla. Merikonttien modifiointi polttoainekonteiksi on tehty joulukuussa Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijavoimin ja sen jälkeen ne matkasivat MJ-Compitec'ille tankopurkaimien asentamista varten. Kontit palaavat hallille tammikuussa liitettäväksi polttoaineensyöttöjärjestelmään.

Kattilan nostoJätelämpökattila asennettiin tutkimushalliin joulukuun alussa. Jätelämpökattilassahan voidaan polttaa pyrolyysiöljyä, pellettiä ja muita biojakeita. Lisäksi se pystyy toimimaan leijupetikattilan savukaasujen lämmöntalteenottokattilana. Kattilassa on siirrettävä biopoltin ja lisäksi pyrolyysiöljypoltin. Myös pyrolyysiöljypoltinjärjestelmän laitteet tulivat samana päivänä jätelämpökattilan toimituksen kanssa. 

Ensi vuoden puolelle jäävät sähköntuotantoympäristön laitetoimitukset. Silloin  tehdään myös edelleen putkisto- ja sähköasennuksia sekä otetaan ABB Oy:n automaatiojärjestelmä käyttöön.

Leijupedin avulla pystytään tulevaisuudessa tutkimaan polttoaineen vaihtelun ja sekoitussuhteen vaikutuksia syntyviin savukaasuihin, ilman syöttötasojen vaihtelun vaikutuksia palamiseen sekä kiertokaasun syötön vaikutuksia kattilaan. Lisäksi kattila sisältää suuren määrän mittausyhteitä, joilla voidaan tutkia polton aikana tapahtuvaa lämpötilakäyttäytymistä kattilan eri vyöhykkeissä. Leijupetikattila on teholtaan enintään 300 kW.

Entek EAKR –hanke päättyy vuoden 2014 loppuun, mutta rinnakkainen investointihanke INPYRE jatkaa vielä helmikuun 2015 loppuun saakka. Ensi vuodelle on haussa myös uusi hanke, jonka yhtenä tavoitteena on käyttöönottaa ja pilotoida energiatutkimuskeskuksen laitteistoja prosessi kerrallaan. Haemme nyt yhteistyökumppaneita mukaan pilotoimaan. Mikäli kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä Petteri Heinoon tai Jukka Huttuseen.

Lisätietoja leijupedistä ja pyrolyysiöljypoltinjärjestelmästä esitteestä. Lisäksi olemme tehneet SolidWorks'illa videon tulevasta ympäristöstä.

 

feed-image
 

Instagram