EVELINA - Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö - Savonia

Savonia-osaprojektin toteutusaika: vv. 2011 – 2015

Projekti kuuluu TEKESin EVE-ohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän liiketoiminnan kehittymistä suomalaisissa yrityksissä nykyisestä (vuosi 2010) noin 200 miljoonasta eurosta noin 2 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. http://www.tekes.fi/ohjelmat/EVE

EVE-ohjelmassa on 5 konsortiota, joista kaksi toimii pääkaupunkiseudulla, yksi Pohjois-Suomesssa, yksi on keskittynyt työkoneisiin ja yksi, nimeltään EVELINA - Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö, on se, jonka jäsenenä Savonia on. EVELINA-konsortiota koordinoi tamperelainen Hermia oy. Konsortiossa on tällä hetkellä 16 yritys- ja tutkimuslaitosjäsentä ja sen lisäksi muutamia yrityksiä seurantajäseninä.

Savonia-ammattikorkeakoululla on tässä hankkeessa seuraavia osioita:

1. Sähköajoneuvojen toiminnan ja käytön tutkimus omien sähköajoneuvojen avulla.
2. Akkujen laboratoriotestausten kehittäminen ja uusien testilaitteistojen toteuttaminen.
3. Sähkökäyttöisen cityauton kehittäminen ja prototyypin valmistaminen integroidun tuotekehityksen projektina.
4. EMC-mallinnuskonseptin kehittäminen ja validointi.
5. Sähköajoneuvoalan standardointitoimintaan osallistumien.

Yhteyshenkilö:
Risto Niemi, Savonia-ammattikorkeakoulu, Varkauden yksikkö
Puh. 044 785 6792
Sähköposti: risto.niemi[at]savonia.fi

Lisätietoja projektin nettisivuilta