Li-ioniakkuteknologian opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen

Li ioniakku_1Litium-ioniakkuteknologian opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen Varkaudessa -hankkeessa kehitetään Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti-ja aikuisopiston henkilöstön litium-ioniakkuteknologian valmiuksia, suunnitellaan ja pilotoidaan aiheeseen liittyviä koulutuksia sekä tuotteistetaan tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. Tavoitteena on, että jatkossa tuotetaan alan koulutuksen sekä tutkimus- ja tuotekehitystyön kautta uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia itäsuomalaisille alan yrityksille ja muille toimijoille, erityisesti litium-ioniakkutuotantoon. 

Projektin tuloksena syntyy uusia opetusmateriaaleja ja menetelmiä uusien energiateknologioiden ja akkuteknologian opettamiseksi sekä insinöörikoulutuksessa että muussa alan koulutustoiminnassa, tuotteistettuja opintokokonaisuuksia litium-ioniakkuteknologiassa tarvittavan erityisosaamisen kouluttamiseksi sekä tuotteistettuja tuotekehityspalveluja niistä litium-ioniakkutekniikan osa-alueista, joille toimijat näkevät tarvetta olevan.

Kohderyhmänä ovat energia-alan yritykset, jotka työllistävät valmistuvia opiskelijoita sekä yritykset, jotka käyttävät näiden energia-alan tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. Toteutusaikana erityisenä kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kouluttajat, joiden akkuteknologiaan liittyvän osaamisen kasvattaminen on hankkeen keskeisin tavoite. Projektin toiminta kohdistuu myös akkuteknologian valmistamiseen ja soveltamiseen tarkoitettujen tuotantovälineiden laitevalmistajiin.

Hankkeen hallinnoija on Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Savon ammatti- ja aikuisopisto. Hanke on päättynyt. Toteutusaika oli 1.1.2011 - 30.6.2013.

Hankkeen toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset ovat 301.200 euroa. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosiosta. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää rahoitusta on yhteensä 88,4 %, kuntien rahoitusta (Varkauden kaupunki/Navitas Kehitys, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä) 7,6 % ja yritysrahoitusta 4 %.

Yhteyshenkilö:
Yrityspalvelupäällikkö Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu
Puh. 044 785 6759
Sähköposti: petteri.heino[at]savonia.fi

Projektisihteeri Kirsi Tukiainen, Savonia-ammattikorkeakoulu
Puh. 044 785 6768
Sähköposti: kirsi.tukiainen[at]savonia.fi

Esite

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta.