Entek ESR

Teknologiakeskuksen ja teollisen mittakaavan energiateknologian kehitysympäristön toimintamallin kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen -hanke toteutetaan Teollisen mittakaavan energiateknologian kehitysympäristö -hankkeen rinnalla ja hanke keskittyy energia- ja teknologiateollisuuden sovelluksiin liittyvän osaamisen vahvistamiseen sekä alueen toimijoiden yhteisen tki-toiminnan toimintamallin kehittämiseen.

Tämän hankkeen tavoitteina on

  • Vahvistaa alueen toimijoiden osaamista teollisen mittakaavan energiateknologioiden sovelluksista ja soveltavasta tuotekehitystoiminnasta.
  • Vakiinnuttaa yhteisiä käytäntöjä sekä toimintamalleja alueen yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja korkeakoulujen välillä mahdollistaen tehokkaan resurssien yhteiskäytön sekä osaamisen monialaisen hyödyntämisen energiateknologian sovellusten kehitystyön tueksi.
  • Perustaa tarvittava tutkimusryhmä teollisen mittakaavan energiasovellusten soveltavan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan mahdollistamiseksi alueella ja vakiinnuttaa sen toiminta osaksi alueen innovaatioympäristöä yhteistyössä yritysten kanssa.
  • Laajentaa ja vahvistaa energia-alalla toimiville yrityksille tarjottavaa tki-palvelutarjontaa yrityslähtöisesti.
  • Vastata energia- ja teknologiateollisuuden koulutustarpeisiin Varkauden seudulla.

Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Navitas Kehitys Oy. Hanke on päättynyt. Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2011 - 31.12.2014.

Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosiosta. Rahoittajaviranomainen on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rahoitus koostuu 82,8 % Euroopan sosiaalirahasto ja valtion rahoitus, kuntarahoitus 14,2 % ja yritysrahoitus 3 %. Kustannusarvio yhteensä 797.000 euroa. 

Hankkeen koulutuksia koulutustarjonta-välilehdellä.

Yhteyshenkilöt:

TKI-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6759
Sähköposti: petteri.heino[at]savonia.fi

Hankepäällikkö Heikki Makkonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Varkaus
Puh. 044 785 8378
Sähköposti: heikki.makkonen[at]sakky.fi

Toimialapäällikkö Marko Kauppinen, Navitas Kehitys Oy
Varkaus
Puh. 044 0610 336
Sähköposti: marko.kauppinen[at]navitaskehitys.fi