Entek EAKR

Teollisen mittakaavan energiateknologian kehitysympäristö -hanke on osaltaan turvaamassa Varkauden energiateknologian yrityskeskittymän toimintaedellytyksiä sekä tukemassa uudistumista. Tarkoituksena on olla pitkäaikainen panostus biopolttoaineisiin pohjautuvien energiajärjestelmien tutkimukseen ja kehittämiseen alueella.

Hankkeen tavoitteina on

  • Luoda alueelle toiminnalliset puitteet, joilla voi tukea yritysten tuotekehitysprosesseja tarjoamalla kansainvälisen tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopuitteet energiateknologioiden edelleen kehittämiseen teollisen mittakaavan sovelluksiin,
  • Vakiinnuttaa alueen yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja korkeakoulujen tki-yhteistyötä muodostettavan yhteiskäyttöisen tki-ympäristön puitteissa
  • Laajentaa alan koulutus-, tutkimus- ja testauspalveluiden tarjontaa teollisen mittakaavan energiasovellusten suuntaan

Energiatutkimuskeskuksen suunnittelua ja rakentamista voit seurata blogista "Energiatutkimuskeskusta luomassa".

Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke on päättynyt. Toteutusaika oli 1.3.2011 -  31.12.2014.

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston  ja valtion rahoitusta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti 70 % kokonaiskustannuksista. Loput 20 % on kuntarahoitusta ja 10 % yritysrahoitusta. Kustannusarvio on 450.000 euroa.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Energiatekniikan lehtori Jukka Huttunen, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 5765
Sähköposti: jukka.huttunen[at]savonia.fi

TKI-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6759
Sähköposti: petteri.heino[at]savonia.fi

Vipuvoimaa EU:sta  Euroopan aluekehitysrahasto   Pohjois-Savon liitto