Toivala – Uusiutuvan energian oppimislaboratorio

Toivala – Uusiutuvan energian oppimislaboratorio -hankkeessa haettiin ratkaisua erityisesti energia-alan yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Elinkeinoelämä tarvitsee uusiutuvan energian tekniikkaan perehtyneitä osaajia käytännön suunnittelu-, mitoitus-, asennus, säätö- ja huoltotehtäviin.

Tavoitteet:

  • Kehittää Savon ammatti- ja aikuisopiston energiatekniikan osaamista ja alan koulutusta siten, että se pystyy tuottamaan erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyvää osaamispalvelua ja osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin.
  • Kehittää Savonia-amk:n energiatekniikan osaamista tarjoamalla uuden seuranta- ja opetusympäristön.
  • Hankkeen kautta vahvistettavilla kansainvälisillä yhteyksillä luodaan verkosto, jonka kautta alaan liittyvä uusin tekniikka ja koulutus ovat maakunnan toimijoiden käytössä.
  • Kehittää EU-CERT -sertifikaattikoulutusympäristö
  • Hankekokonaisuus EAKR/ESR tuottaa fyysisen toimintaympäristön ja pedagogisen toimintamallin uusiutuvan energian osaamisen kehittämiselle ja oppimisympäristön alan koulutukseen.

Tuloksena uudenlainen oppimisympäristö, energialaboratorio, joka koostuu hyvin varustellusta kiinteistöjen tuotantoympäristöstä, jota pystytään hyödyntämään opetuksessa/koulutuksessa sekä pedagogisesti hyvin varustellusta oppimislaboratoriosta, jossa ICT:n avulla pystytään seuraamaan ja simuloimaan eri toteuttamismalleja. 

Oppimisympäristö käsittää myös kiinteistön energiahuoltoon liittyvän teknisen asennus-, säätö-, mittaus- ja seurantalaboratorioympäristön siihen liittyvine antureineen, koneineen, kojeineen ja muine laitteistoineen. Energialaboratorio-oppimisympäristössä yhdistyy sekä laboratoriomainen oppiminen, kokeilutoiminta ja testaustoiminta sekä verstastyyppinen asennus- ja kokoonpanon harjoitustoiminta.

Hankkeen jälkeen oppilaitoksella, yhteistyössä Savonia-amk:n kanssa, on käytössä moderni uusiutuvaan energiaan liittyvä oppimisympäristö, joka on vielä laajennettavissa bioenergian hyödyntämiseen ja joka tarjoaa mahdollisuuden alan peruskoulutukseen, aikuiskoulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen.

Hankkeen hallinnoija oli Savon ammatti- ja aikuisopisto. Osatoteuttajana mukana Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta toteutettiin vuoden 2012 loppuun.

Pohjois-Savon liitto myönsi hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaa ja valtion rahoitusta 70 % kokonaiskustannuksista. Loput 30 % on kuntarahaa (omarahoitus). Kustannusarvio on 705.400 euroa. 

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Janne Happonen (DI), Savon ammatti- ja aikuisopisto
Kuopio
Puh. 044 785 3488
Sähköposti: janne.happonen[at]sakky.fi

Tutkimuspäällikkö Raija Lankinen, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6797
Sähköposti: raija.lankinen[at]savonia.fi

 

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013   Euroopan aluekehitysrahasto      logo vaakuna-2