Uusiutuva energian osaamisen kehittäminen ja energia-alan täydennyskoulutus ESR

Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston toteuttamassa "Uusiutuvan energian osaamisen kehittäminen ja energia-alan täydennyskoulutus alueen nuorille sekä alan vaihdosta kiinnostuneille aikuisille" –hankkeessa on tavoitteena uusiutuvaan energiaan ja uuteen energiateknologiaan liittyvän osaamisen kehittäminen siten, että jatkossa hankkeen toteuttajat tuottavat alan tutkimus- ja tuotekehitystyön sekä koulutuksen kautta uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia itäsuomalaisille alan yrityksille.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan aiheeseen liittyviä koulutuksia, tuotteistetaan tuotekehitys-, testaus- ja neuvontapalveluja ja rakennetaan kansainvälisiä yhteyksiä uusien energiaratkaisujen koulutuksen ja tuotekehityksen tueksi sekä markkinoinaan energia-alan koulutusta ja t&k-palveluja. Erityisenä osa-alueena tässä hankkeessa tullaan kehittämään maalämpöön liittyvää koulutusjärjestelmää, jossa huomioidaan eri osa-alueiden pätevyysvaatimukset.

Hankkeen kohderyhmänä ovat energia-alan yritykset, jotka työllistävät valmistuvia opiskelijoita sekä yritykset, jotka käyttävät energia-alan tutkimus- ja tuotekehityspalveluja.

Hankkeen hallinnoija on Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Toteutusaika päättyi 31.10.2013.

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 459.000 euroa. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosiosta. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää rahoitusta on 88,4 %, kuntarahoitusta 7,1 ja yksityistä rahoitusta loput 4,5 %.

Yhteyshenkilöt:

Yliopettaja Ritva Käyhkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6767
Sähköposti: ritva.kayhko[at]savonia.fi

Projektipäällikkö Janne Happonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Kuopio
Puh. 044 785 3488
Sähköposti: janne.happonen[at]sakky.fi

Hankekoordinaattori Onni Piippo, Ylä-Savon ammattiopisto
Iisalmi
Puh. 0400 793 373
Sähköposti: onni.piippo[at]ysao.fi

Uusiutuva yhdistetty logo