Täydennyskoulutus

Olemme järjestäneet yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa useita koulutuksia teknologiateollisuuden ja energia-alan yrityksille EU-ohjelmakausien aikana. Hankkeiden tukemina osallistumismaksut on voitu pitää alhaisina ja olemme olleet mukana vahvistamassa alueen osaamista eri aihealueilla.

Lisätietoja jo järjestetyistä ja tulossa olevista koulutuksista ja seminaareista vasemman reunan linkeistä.