Polttoaineanalyysit

Polttoaineanalyysit pommikalorimetriPalvelu sisältää polttoaineen laatuominaisuuksien, kuten partikkelikokojakauman, kosteuspitoisuuden, energiapitoisuuden eli lämpöarvon sekä tuhkapitoisuuden määrityksiä. Määritykset tehdään SFS-EN –standardien
mukaisesti.

Varsinaisten mittalaitteiden (tarkkuusvaa´at, seulat ja lämpöarvon
mittauslaite) lisäksi laboratoriossa on laitteistot polttoainenäytteiden
mekaaniseen esikäsittelyyn, kuivaukseen ja lämpökäsittelyyn.

Lisätietoja: Tki-asiantuntija Petteri Heino, puh. 044 785 6759 tai etunimi.sukuni[at]savonia.fi