Julkaisut

Hajautetut energiaratkaisut - Uusiutuvaa energiaa alueellisesti ja kestävästi -julkaisu on ensimmäinen Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun Hajautetut energiaratkaisut-painoalalta.