Uusiutuvan energian tutkimuksen ja opetuksen kehittäminen

Varkauden seudulla kehitetään uusiutuvaan energiaan ja uuteen energiateknologiaan liittyvää osaamista, koulutusta, t&k-palveluja sekä oppimis- ja tutkimusympäristöjä. Tavoitteena on, että jatkossa tuotetaan alan tutkimus- ja kehitystyön sekä koulutuksen kautta uutta kilpailukykyistä osaamista, työvoimaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia itäsuomalaisille energia-alan toimijoille.

Energiatekniikan projekteista on uuden ohjelmakauden hankkeista käynnissä energiatutkimuskeskuksen käyttöönottoon ja sen palvelujen kehittämiseen liittyvä projekti (KOLA) sekä investointihanke KOLA_invest. Lisäksi energia-ala on mukana Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen kehittämishankkeessa TeknoStePS2018. Lokakuun alussa hankepäätöksen on saanut myös Pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen (Pyreus) -hanke.

Energiatutkimuskeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto jatkuvat syksyllä 2015. Tilannetta voit seurata myös blogista "Energiatutkimuskeskusta luomassa".

fb-logoTwitter logo blue instagram-logo

Pohjois-Savon liitto ELY ESR Vipuvoimaa