Energiatutkimuskeskusta luomassa

Koeajot on aloitettu

SavuaEnergiatekniikan tutkimuskeskuksen koetoimintaa on saatu kuluvan kevään aikana käyntiin, mutta vielä on paljon koko prosessin käyttöönotossa tehtävää. Tulitorvi-tuliputki -kattilan osalta koekäyttöä on aloitettu. Kattilaan on kytketty erillinen liikkuva-arinainen kiinteän polttoaineen poltin. Tällä polttimella on ajettu muutamia koeajoja, joissa on testattu eri polttoaineiden soveltuvuutta polttimelle, lämmön siirtymisen tehokkuutta, prosessiautomaation toimivuutta, päästömittausten kautta polttoparametrien säätöä ja optimointia, kertyneen datan analysointia ja ylipäätään prosessin ”loppupään” toimivuutta.

Koeympäristön rakentamista ja myöhemmin tehtävää käyttöönottoa tehdään vielä leijukerroskattilan, puhdistinlaitteistojen, bioöljyjen polttamisen, prosessilaitteiden eristyksen ja prosessiautomaation osalta. Savonian energiatekniikan tutkinto-opiskelijoita työskentelee lähes 20 tutkimusympäristön käyttöönoton parissa kuluvan kesä ajan. Loppukesästä ja alkusyksystä päästään aloittelemaan koko prosessia koskevia koeajoja, joiden kautta prosessi tulisi olla kuluvan vuoden loppuun mennessä valmiina tuotekehityksen tarpeiden mukaiseen koetoimintaan.

Kiinnostus tutkimusympäristöä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan on ilahduttavan vilkasta. Erityisesti eri materiaalien polttokokeet, laitetestaukset ja biöljyjen poltinpoltto on nähty kiinnostavina koetoiminnan mahdollisuuksina. Mielellämme otamme vierailijoita vastaan jatkossakin ja haluamme olla mukana tarpeidenne toteuttajina. 

Petteri Heino
Käyttöönottohankkeen projektipäällikkö

 

Liekit arinakattilassaP.S. Käy tutustumassa energiatutkimuskeskuksen uusiin nettisivuihin, joilta löytyy
lisätietoa laiteympäristöstä ja sen mahdollistamista palveluista.

 

 

feed-image
 

Instagram